Contakter

Pour nous contacter:
Vania Staneva – Gestionnaire associée
(bulgare, français, russe)

e-mail: vania_stanevabg@yahoo.com

Svetla Kiriltsheva – Responsable de Ressources humaines (bulgare, allemand, anglais)

e-mail: svetla_kiriltscheva@yahoo.com

11-B rue Khan Kroum
6100 Kazanlak
Bulgarie
Tél./Fax: +359 431/ 641 07
e-mail: ikonom.gmbh@gmail.com


Agrandir le plan

Bureau Sofia:
116 , rue Sofia
Bankia
Bulgarie
Tél. : +359 2 997 1030


Agrandir le plan

Bureau Stara Zagora:
45, rue Dimitar Naumov
6000 Stara Zagora
Bulgarie


Agrandir le plan- A +
Услуги

Одит на самостоятелни финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимите стандарти - Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) или Националните стандарти за малки и средни предприятия (НСМСП).
Одит на консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимите стандарти - МСФО или НСМСП.
___________________________________
Счетоводни услуги и бизнес консултации.
Данъчно-правни консултации
___________________________________
Социално и здравно осигуряване
Практическо обучение на счетоводители по индивидуална програма за оперативни счетоводители или съставители на финансови отчети