CONTACTS

Contact persons:

registered auditor Vanya Staneva – CEO
e-mail: vania_stanevabg@yahoo.com

Svetla Kirilcheva – office manager
e-mail: svetla_kiriltscheva@yahoo.com

Office Kazanlak
Han Krum, № 11-B ap.12
Phone / Fax: 0431 / 641 2007
e-mail: ikonom.gmbh@gmail.com


View bigger

Sofia Office

General Totleben Street 34, Building 6, floor 3 office 9
Phone : 02 952 1882


View bigger

Office Stara Zagora
Dimitar Naumov, 45
Phone : +359 888 240 286


View bigger- A +
Услуги

Одит на самостоятелни финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимите стандарти - Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) или Националните стандарти за малки и средни предприятия (НСМСП).
Одит на консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимите стандарти - МСФО или НСМСП.
___________________________________
Счетоводни услуги и бизнес консултации.
Данъчно-правни консултации
___________________________________
Социално и здравно осигуряване
Практическо обучение на счетоводители по индивидуална програма за оперативни счетоводители или съставители на финансови отчети