КОНТАКТИ

Лица за контакти: д.е.с. Ваня Станева – управител
e-mail: vania_stanevabg@yahoo.com
Светла Кирилчева – офис-мениджър
e-mail: svetla_kiriltscheva@yahoo.com  
Офис Казанлък ул. Хан Крум, № 11-Б, ап.12 Телефон/Факс: 0431/ 641 07
e-mail: ikonom.gmbh@gmail.com

Вижте по-голяма карта

Офис София Банкя, ул.София № 116 Телeфон: 02 997 1030
Вижте по-голяма карта

Офис Стара Загора ул. Димитър Наумов, 45 Телефон:0888 240 286
Вижте по-голяма карта- A +
Услуги

Одит на самостоятелни финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимите стандарти - Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) или Националните стандарти за малки и средни предприятия (НСМСП).
Одит на консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимите стандарти - МСФО или НСМСП.
___________________________________
Счетоводни услуги и бизнес консултации.
Данъчно-правни консултации
___________________________________
Социално и здравно осигуряване
Практическо обучение на счетоводители по индивидуална програма за оперативни счетоводители или съставители на финансови отчети


Close Print