ЗА НАС

„ИКОНОМ” ООД е българска компания със седалище в гр. Казанлък Счетоводното предприятие започва дейност през 1991 година, като ЕТ ”Ваня Станева – ИКОНОМ“. С нарастване търсенето на квалифицирана помощ в областта на обработката на счетоводна информация през 1997 бе създадено „ИКОНОМ” ООД. През същата година дружеството бе включено в регистъра на специализираните одиторските предприятия под номер 044 на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС).

Дипломираните експерт-счетоводители в дружеството – Ваня Станева – диплом номер 0171 и Георги Куюмджиев – диплом номер 243, са регистрирани одитори в ИДЕС и имат дългогодишен опит в извършване на финансов одит и изготвяне на годишни финансови отчети.

Наетият персонал в дружеството са помощник одитори и счетоводители с подходяща квалификация и опит.

Нашата амбиция е да поддържаме висока професионална компетентност и да бъдем гъвкави по отношение на нуждата от разнообразни одиторски и счетоводни услуги. Ние считаме, че нашите добри познания в областта на счетоводното, данъчното, трудово и търговско законодателство са предпоставка за предоставянето на нашите клиенти на услуги с високо качество.

В нашия офис можете да комуникирате и на английски, френски и немски език.- A +
Услуги

Одит на самостоятелни финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимите стандарти - Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) или Националните стандарти за малки и средни предприятия (НСМСП).
Одит на консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимите стандарти - МСФО или НСМСП.
___________________________________
Счетоводни услуги и бизнес консултации.
Данъчно-правни консултации
___________________________________
Социално и здравно осигуряване
Практическо обучение на счетоводители по индивидуална програма за оперативни счетоводители или съставители на финансови отчети