ОТЧЕТИ И ДОКЛАДИ

Публикуване на годишни счетоводни отчети, годишни финансови отчети и одиторски доклади в електронен формат.

Публични отчети Годишен доклад за дейноста на „Свищов-ПСА“ г. Добрич Годишен финасов отчет на „Пътконсулт“ ООД г. Добрич Одиторски доклад на „Пътконсулт“ ООД г. Добрич Годишен финасов отчет на „Българска мебелна компания голдинг“ ООД г. Добрич Одиторски доклад на „Българска мебелна компания голдинг“ ООД г. Добрич Годишен счетоводен отчет на „Свищов-ПСА“ г. Добрич Одиторски доклад на „Свищов-ПСА“ г. Добрич

ОДИТОРСКИ ДОКЛАДИ

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2008

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2009 на „Одиторска Компания“ ЕООД г. Добрич

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2010

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2010 на „Одиторска Компания“ ЕООД г. Добрич

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2010

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 на „Одиторска Компания“ ЕООД г. Добрич

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2012

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2013

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2014

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2015

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017- A +
Услуги

Одит на самостоятелни финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимите стандарти - Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) или Националните стандарти за малки и средни предприятия (НСМСП).
Одит на консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимите стандарти - МСФО или НСМСП.
___________________________________
Счетоводни услуги и бизнес консултации.
Данъчно-правни консултации
___________________________________
Социално и здравно осигуряване
Практическо обучение на счетоводители по индивидуална програма за оперативни счетоводители или съставители на финансови отчети


Close Print