КЛИЕНТИ

Нашите клиенти работят в следните отрасли, подотрасли:

Производство на механични изделия;
Стъкларство;
Фармацевтично производство;
Строителство и строителни услуги;
Хотелиерство и ресторантьорство;
Търговия на дребно;
Производство на шивашки изделия;
Селско стопанство;
Комунални услуги.

 Menu 

 © 2019 - ИКОНОМ ООД