КЛИЕНТИ

Нашите клиенти работят в следните отрасли, подотрасли:

Производство на механични изделия;
Стъкларство;
Фармацевтично производство;
Строителство и строителни услуги;
Хотелиерство и ресторантьорство;
Търговия на дребно;
Производство на шивашки изделия;
Селско стопанство;
Комунални услуги.- A +
Услуги

Одит на самостоятелни финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимите стандарти - Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) или Националните стандарти за малки и средни предприятия (НСМСП).
Одит на консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимите стандарти - МСФО или НСМСП.
___________________________________
Счетоводни услуги и бизнес консултации.
Данъчно-правни консултации
___________________________________
Социално и здравно осигуряване
Практическо обучение на счетоводители по индивидуална програма за оперативни счетоводители или съставители на финансови отчети