ПАРТНЬОРИ

„Фикадекс България” ООД, Варна

“Одиторска компания” ООД, Добрич 

+359 58 600365

Счетоводно предприятие Калитея, Стара Загора

+359 88 8 494 697

Адвокатска кантора Анелия Станчева, Казанлък

advocate_stancheva@abv.bg
+359 887 841 387


- A +
Услуги

Одит на самостоятелни финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимите стандарти - Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) или Националните стандарти за малки и средни предприятия (НСМСП).
Одит на консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимите стандарти - МСФО или НСМСП.
___________________________________
Счетоводни услуги и бизнес консултации.
Данъчно-правни консултации
___________________________________
Социално и здравно осигуряване
Практическо обучение на счетоводители по индивидуална програма за оперативни счетоводители или съставители на финансови отчети


Close Print