ИКОНОМ ООД е българска компания със седалище в Казанлък. Фирмената политика на ИКОНОМ ООД се гради на следните принципи:

im   Като модерно предприятие искаме да Ви информираме чрез световната мрежа за нашите дейности и услуги. Осигуряването на вярна и навременна финансова информация е задължение на всяко предприятие. Изпълнението на тази задача се постига по-лесно когато ръководството се довери на специализирано предприятие, което разполага с квалифицирани кадри от различни професии, има опит в организиране на финансова отчетност, решава комплексно проблемите, спестява му време и средства. Нашето специализирано предприятие предоставя услуги на търговски дружества, дружества с идеална цел и лица на свободна практика.

 Menu 

 © 2019 - ИКОНОМ ООД