ИКОНОМ ООД е българска компания със седалище в Казанлък. Фирмената политика на ИКОНОМ ООД се гради на следните принципи:

  • компетентност;
  • прилагане на новите съвременни средства и методи за отчетност, контрол и комуникация;
  • индивидуален подход към предприятията;
  • услуги с дългосрочен ефект за дейността на клиента.

im   Като модерно предприятие искаме да Ви информираме чрез световната мрежа за нашите дейности и услуги. Осигуряването на вярна и навременна финансова информация е задължение на всяко предприятие. Изпълнението на тази задача се постига по-лесно когато ръководството се довери на специализирано предприятие, което разполага с квалифицирани кадри от различни професии, има опит в организиране на финансова отчетност, решава комплексно проблемите, спестява му време и средства. Нашето специализирано предприятие предоставя услуги на търговски дружества, дружества с идеална цел и лица на свободна практика.- A +
Услуги

Одит на самостоятелни финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимите стандарти - Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) или Националните стандарти за малки и средни предприятия (НСМСП).
Одит на консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимите стандарти - МСФО или НСМСП.
___________________________________
Счетоводни услуги и бизнес консултации.
Данъчно-правни консултации
___________________________________
Социално и здравно осигуряване
Практическо обучение на счетоводители по индивидуална програма за оперативни счетоводители или съставители на финансови отчети