УСЛУГИ

Categories: Услуги
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 07.01.2013

Одит на самостоятелни финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимите стандарти – Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) или Националните стандарти за малки и средни предприятия (НСМСП).
Одит на консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимите стандарти – МСФО или НСМСП.
______________________________________
Счетоводни услуги и бизнес консултации.
Данъчно-правни консултации
______________________________________
Социално и здравно осигуряване
Практическо обучение на счетоводители по индивидуална програма за оперативни счетоводители или съставители на финансови отчети

page 1 of 1